POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest firma BIC, której siedziba znajduje się pod adresem: 14 rue Jeanne-d'Asnières, 92611 Clichy CEDEX, France.

Przekazując swoje dane osobowe podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych, udzielasz mu pozwolenia na ich pobranie i przetwarzanie.

 

1. Wykorzystywanie pobranych danych osobowych

Działanie naszej witryny jest zgodne zgodnie z francuskim prawem ochrony prywatności oraz dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. W każdej chwili możesz skorzystać z przysługującego ci prawa do uzyskania dostępu twoich danych oraz, do ich poprawienia lub usunięcia.

Przysługuje ci także prawo do niewyrażenia zgody na figurowanie w zbiorze danych lub na udostępnianie twoich danych innym podmiotom, jak również prawo do uzyskania informacji na temat sposobu wykorzystywania twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, zwróć się do:

Service Communication, Société BIC, 14 rue Jeanne-d'Asnières, 92611 Clichy CEDEX, France.

Możemy cię poprosić o dobrowolne podanie nam twoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, płeć, wiek, zdjęcie i adres poczty elektronicznej oraz danych twoich dzieci. Podanie danych umożliwia ci korzystanie z indywidualnego konta użytkownika, uzyskiwanie odpowiedzi na uwagi i zapytania oraz udział w konkursach i promocjach organizowanych na witrynie.

Niepodanie danych uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcji witryny. Zastrzegamy także, że wysyłamy wiadomości elektronicznych, chyba że użytkownik sam poprosi nas o odpowiedź lub zapisze się na jeden z naszych newsletterów.

 

2. Wykorzystywanie danych nieosobowych i inne serwisy

Witryna korzysta z narzędzi dostarczanych przez inne podmioty, takich jak narzędzie do analizy statystyk Google Analytics oraz przyciski „Lubię to” i „Udostępnij” Facebooka. W związku z tym możemy gromadzić nieosobowe dane techniczne za pomocą ciasteczek lub podobnych narzędzi udostępnianych przez inne podmioty, takich jak te wymienione w niniejszym akapicie. Dane techniczne mogą dotyczyć adresu IP, historii przeglądania stron, systemu operacyjnego użytkownika lub innych danych nieosobowych. Kliknięcie przez użytkownika na przyciski „Lubię to” lub „Udostępnij” jest rejestrowane przez udostępniające je serwisy (Facebooka). Serwisy te mają własną politykę prywatności informującą o sposobie wykorzystywania gromadzonych danych osobowych.

 

3.  Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania pobranych danych osobowych naszym dostawcom usług, w szczególności dostawcom usług hostingowych, którzy na tej podstawie udzielają rabatów i zaspakajają zapotrzebowanie na swoje usługi. Zastrzegamy sobie także prawo do udostępniania zgromadzonych danych osobowych, w całości lub w części, innym, niezwiązanym z nami podmiotom, których rola polega na świadczeniu usług opisanych w niniejszej polityce w naszym imieniu lub na pomaganiu nam w świadczeniu owych usług.

Dostawcy usług mogą przechowywać dane konieczne do świadczenia usług, nie mogą jednak ich wykorzystywać ani udostępniać w celach marketingowych ani jakichkolwiek innych celach bez uzyskania naszej wcześniejszej zgody. Udostępniając dane osobowe innym podmiotom, wymagamy od nich stosowania metod ochrony danych osobowych zgodnych z naszą polityką i obowiązującym prawem.

 

4. Poufność danych osobowych podawanych przez osoby nieletnie

Witryna jest adresowana do osób dorosłych zainteresowanych długopisami, golarkami i zapalniczkami.

Mogą z niej jednak korzystać osoby w każdym wieku, a dane osobowe osób nieletnich przechowujemy za zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym osoby nieletniej, która podała nam swoje dane osobowe, możesz się do nas zwrócić z prośbą o ich usunięcie.

 

5. Śledzenie aktywności na innych witrynach

Nie stosujemy targetowania behawioralnego reklam i z zasady nie monitorujemy twojej aktywności w innych serwisach internetowych. Niektóre przeglądarki umożliwiają zaznaczenie, że użytkownik nie chce być śledzony na witrynach, które odwiedza. Funkcja ta nie jest powszechnie stosowana, a nasza witryna na razie jej nie obsługuje.