Dlaczego pisanie ręczne jest takie ważne

Pisanie ręczne ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wielu umiejętności, takich jak zdolność do skupienia uwagi, koncentracja, pamięć, organizacja i metodyczność. Pisanie jest pierwszym i niezbędnym etapem nauki — bez podstawowego rozwoju psychoruchowego w miarę nabywania umiejętności pisania dzieci miałyby duże trudności w przyswajaniu wiedzy szkolnej.

Przede wszystkim pisanie sprzyja rozwijaniu zdolności poznawczych dziecka

W okresie dzieciństwa w mózgu tworzą się miliardy połączeń synaptycznych, a pisanie — podobnie jak zabawa czy posługiwanie się przedmiotami — stymuluje aktywność mózgu i rozwój tych połączeń.

Nauka starannego pisma stanowi także niezbędny etap rozwoju psychoruchowego dziecka

Sprzyja koordynacji ruchów mięśni, pomaga wypracować zręczność i rozwijać tzw. motorykę małą — poprzez koordynację ruchów ręki, dłoni i palców w celu wykonania niewielkich lub skomplikowanych ruchów. Niektórzy eksperci łączą także umiejętność pisania ze zdolnością do otwarcia pudełka czy zawiązania sznurówek. Raz opanowane, pisanie staje się czynnością automatyczną. Dziecko może się skupić na pracy, nie martwiąc się o kreślenie liter.

 

Łatwiejsze rozpoznawanie i zapamiętywanie

Badania przeprowadzone w szkołach i wśród osób dorosłych pokazują, że w słowach, których uczymy się, pisząc ręcznie, robimy mniej błędów niż w wyrazach poznawanych podczas korzystania z komputera. Kaligrafia ułatwia uczniom zapamiętywanie i rozpoznawanie liter. Pisanie sprawia, że zwracamy większą uwagę na informacje, a mózg może lepiej ocenić i uporządkować otrzymywane dane, co pomaga utrwalać w umyśle idee i pojęcia, a tym samym ułatwia ich zapamiętywanie.


 

Pisanie i czytanie: dwie wzajemnie zależne umiejętności

Umiejętności te łączą się nierozdzielnie ze sobą, ponieważ obie stanowią wynik procesu myślowego polegającego na kodowaniu i dekodowaniu informacji w mózgu.
Zaniedbania w zakresie nauki poprawnego pisania mogą mieć duży wpływ na wykazywaną przez dziecko umiejętność czytania, a w konsekwencji prowadzić do trudności w rozumieniu tekstu jako całości, kontekstu słów i wyrażeń czy ortografii wyrazów w tekście. Kłopoty z pisaniem lub brak opanowania taj (tej)umiejętności na poziomie automatycznym może stanowić czynnik hamujący, utrudniać sporządzanie notatek, a przez to prowadzić do problemów z koncentracją.

Złe nawyki ciężko wyplenić, dlatego tak istotne jest, by od samego początku zwracać uwagę na poprawność procesu pisania. Przyrządy do pisania dobrej jakości mogą stać się dla dziecka znakomitym źródłem motywacji i zachęty. W korygowaniu niedociągnięć może pomóc angażowanie dziecka w pisanie, na przykład prośba o sporządzenie cotygodniowej listy zakupów, napisanie listu do Mikołaja, spisanie propozycji prezentów czy podpisywanie własnoręcznie wykonanych rysunków.

 

Nadzór nad treścią sprawują David Boisdevesys, projektant produktów BIC i ergonomista, oraz Philippe Kostka, psychomotoryk.