Legal notice

Witajcie na stronie bickids.com!

Mamy nadzieję, że nasza strona będzie dla Państwa użyteczna, a korzystanie z niej będzie przyjemne i zaowocuje uzyskaniem przez Państwa potrzebnych informacji. Zapraszamy Państwa do częstego odwiedzania strony i zachęcamy do powiadomienia swoich znajomych o jej istnieniu. W zamian prosimy o zastosowanie się do warunków opisanych poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi, ponieważ korzystanie ze strony jest równoznaczne z zaakceptowaniem ich.

Dziękujemy za wizytę!

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Dostęp do strony internetowej bickids.com oraz jej użytkowanie podlegają warunkom opisanym poniżej oraz wszelkim odnośnym przepisom prawnym. Grupa Bic (“BIC”) może w odpowiednim czasie skorygować niniejsze warunki uaktualniając niniejszy dokument.

Cała treść niniejszej strony (obrazy, tekst, znaki handlowe, znaki logo, wzory, nazwy produktów) podlega prawu autorskiemu, w związku z czym nie może być rozpowszechniana, ściągana, modyfikowana, redagowana, ponownie użytkowana, wysyłana, kopiowana, przekazywana, odtwarzana, wyświetlana lub użytkowana w jakikolwiek inny sposób, przy zastosowaniu elektroniki lub mechaniki, niż ten opisany w niniejszym dokumencie bez uprzedniej pisemnej zgody BIC.

BIC poczyni wszelkie zasadne starania, aby informacje podane na stronie były aktualne i ścisłe, jednakże nie udziela rękojmi lub nie wyznacza przedstawicielstwa w związku ze ścisłością tych informacji. Wszyscy użytkownicy, którzy odwiedzają stronę i korzystają z niej i zawartych na niej treści robią to na własną odpowiedzialność. Ani BIC ani żadna strona, która brała udział w przygotowywaniu niniejszej strony internetowej i umożliwieniu korzystania z niej nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, przypadkowe i pośrednie straty moralne wynikające z Państwa dostępu do niniejszej strony lub nieumiejętnego korzystania z niej lub wszelkich błędów lub przeoczeń w treści strony.

BIC nie udziela rękojmi i nie wyznacza przedstawicielstwa w związku z wszelkimi odwiedzanymi przez Państwa stronami internetowymi nie należącymi do BIC. BIC czyni wszelkie starania, aby podawać linki wyłącznie do stron o jakości tak wysokiej jak jakość strony BIC, jednakże BIC nie ma kontroli nad linkami do strony BIC podanymi przez strony trzecie. Powinni zdawać sobie Państwo sprawę, że treść stron internetowych nie należących do BIC nie jest zależna od BIC. BIC nie może monitorować lub rewidować treści zamieszczonych na wszystkich stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z treści przedstawionych na takich stron. Ponadto BIC nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść lub użytkowanie należących do stron trzecich stron internetowych, na których podany jest link do strony bickids.com Nie mamy kontroli nad polityka prywatności stosowaną na stronach, na których podano link do niniejszej strony. Kążdy użytkownik powinien sam przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności, zapewniając użytkowanie Internetu nie narażające go na styczność z obraźliwymi treściami. Łączenie się ze stronami internetowymi nie należącymi do BIC podejmują Państwo na własne ryzyko.

Wizyta na stronie bickids.com jest równoznaczna ze zgodą, aby nie zamieszczać na niej obraźliwych, szkodliwych, niezgodnych z prawem, zniesławiających treści, gróźb, oszczerstw, materiałów obscenicznych, obelżywych, pełnych nienawiści, podburzających, dyskryminujących, pornograficznych, bluźnierczych lub treści, które mogłyby zachęcać do postępowania niezgodnego z prawem, prowadzącego do konieczności poniesienia odpowiedzialności karnej, lub które w inny sposób naruszałby prawo. BIC zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które uzna za właściwe, w przypadku użytkowania strony BIC do przekazywania takich treści.

Uświadamiamy Państwu również, że wszelkie znaki towarowe, znaki logo, wzory, nazwy produktów, niezależnie od tego, czy podane są dużym drukiem czy nie, czy posiadają znaki towarowe czy nie, są znakami towarowymi BIC, filii BIC, lub firm związanych z BIC lub od BIC zależnych, licencjodawców lub partnerów BIC. Rozpowszechnianie, ściąganie, redagowanie, zmienianie, ponowne użytkowanie, kopiowanie, wysyłanie, przekazywanie, przedstawianie, wyświetlanie lub inne użytkowanie tych znaków towarowych lub wszelkich innych materiałów, za wyłączeniem użytkowania ich na warunkach opisanych w niniejszym dokumencie, jest surowo zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa o znakach towarowych, prawa dotyczącego zniesławiania i pomówień, prawa do ochrony danych osobowych i materiałów reklamowych oraz przepisów i statutów dotyczących komunikacji. Ponadto uświadamiamy Państwu, że BIC w sposób zdecydowany, na tyle na ile pozwala prawo, egzekwuje swoje prawa dotyczące własności intelektualnej.