Varför är viktigt att lära sig skriva?

Handskrift är viktigt för att utveckla ett antal mänskliga färdigheter inklusive uppmärksamhet, koncentration, minne, organisation och metodik. Skrivande är ett förstadie till lärande, utan den väsentliga psykomotoriska utvecklingen i samband med att skriva kommer barnen ha en sämre förmåga att absorbera olika ämnen och material. 

Först av allt hjälper skrivandet till att utveckla barnens kognitiva förmågor

Under barndomen bildas miljarder synapsförbindelser i hjärnan och handskrift - som lek eller hantering av föremål - stimulerar hjärnaktivitet och utvecklingen av dessa förbindelser.

Att lära sig att skriva bra är också ett viktigt steg i den psykomotoriska utvecklingen hos barn.

Att skriva hjälper till att samordna muskelrörelser och främjar fingerfärdighet, speciellt finmotorik - samordningen av armar, händer och fingrar för att göra små eller komplicerade rörelser. Vissa experter har också kopplat skrivkunskaper till möjligheten att öppna en låda eller knyta ett skosnöre. 
När man behärskar att skriva blir det en automatisk process, barn kan koncentrera sig på sitt arbete utan att oroa sig för hur man formar bokstäver. 

Hjälper med att känna igen och minnas

 Tester på skolor och bland vuxna visar att ord man lärt sig med handskrift ofta stavas bättre än de man lärt sig på en dator. Kursiv handskrift hjälper eleven att komma ihåg och visualisera bokstäver bättre. Att skriva ökar informationsintaget, vilket gör att våra hjärnor bättre utvärderar och organiserar data som tas emot. Idéer och koncept blir mer effektivt cementerat i hjärnan, vilket innebär att vi kommer ihåg dem lättare

 

Handskrift och läsning: två av varandra beroende färdigheter

Båda färdigheter är oskiljaktiga eftersom de är resultatet av den mentala process som innebär kodning och avkodning av information i hjärnan.
Att inte lära hur man skriver på rätt sätt kan få konsekvenser för ett barns förmåga att läsa, skapa svårigheter i förståelsen av texten som helhet, ord och frasernas kontext samt stavningen av orden i texten. Problem med att skriva eller bristen på automatisk styrning kan också hålla barnet tillbaka och påverka anteckningskompetensen, vilket kan leda till koncentrationssvårigheter.

Dåliga vanor är svåra att bryta så det är viktigt att lära sig att skriva korrekt från början. Bra skrivverktyg kan vara en stor källa till motivation för att engagera barn i skrivande. Att få barn engagerade i att skriva kan uppmuntra rätt handskriftsfärdigheter, exempelvis genom att be dem att skriva din veckoinköpslista, skriva en jul- eller födelsedagsönskelista eller helt enkelt genom att underteckna målningar med deras namn.

 

Texten har granskats av David Boisdevesys, produktdesigner och ergonom på BIC, och Philippe Kotska, psykometriker.