BIC® & TERRACYCLE

BIC och TerraCycle samlar in använda skrivredskap!

BIC har, i samarbete med TerraCycle, under 2011 lanserat ett program för att återvinna alla använda skrivinstrument, oavsett om de är BIC®-märkesvaror eller inte, för att göra dem till nya användbara produkter såsom bänkar, pennställ etc. Programmet har varit kostnadsfritt och frivilligt vilket gör det möjligt för varje skola, förening och företag som är villiga att delta, att starta en insamling i sina lokaler.

Detta initiativ är inte bara ett sätt att öka medvetenheten och göra en ansvarsfull åtgärd för miljön, det är också en välgörande gest, där 0,02 euro per skrivredskap som samlas in doneras till en välgörenhetsorganisation som väljs av uppsamlingsteamet, eller i fallet med en skola kan pengar doneras direkt till att finansiera ett utbildningsprojekt.


Att delta med BIC och TerraCycle är enkelt: frivilliga från organisationen som är villiga att starta en insamling registrerar sig på TerraCycles hemsida där de kommer att kunna hämta marknadsföringsmaterial för att lansera och ge liv åt sina insamlingsstationer (affischer, förbetalda fraktsedlar etc.)

Villdu dra igång en insamling i din skola? Vänta inte längre, följ anvisningarna nedan