Tips för att lära sig att skriva

Det är viktigt att anta goda vanor redan från början. Enligt den psykomotoriska terapeuten Philippe Kostka kan barnen börja lära sig bra hållning så fort de sitter korrekt vid sitt skrivbord. Samtidigt är det också viktigt att få ett barn att hålla skrivverktyget på rätt sätt från början eftersom det kan vara svårt att rätta till handgrepp när barnet vant sig vid det.

Korrekt fingerpositionering

Här finns flera tips för att hjälpa barn att lära sig att placera sina fingrar:

  • Pennan hålls mellan tummen och pekfingret, som vilar på långfingret. Detta kallas för stativgrepp.
  • Verktyget bör hållas nära spetsen men tillräckligt långt bort för att göra det möjligt för barnet att se skriften på sidan korrekt. Fingrarna bör förbli flexibla och smidiga, men en del muskeltonus behövs för att bilda konturerna som senare kommer att skapa bokstäver, ord och meningar.
  •  Papperet i vinkel för en total frihet av rörelse och för att barnet ska kunna göra rörelser såsom flexion-extension av handleden.
  • Den andra handen (vänster för högerhänta) bör hålla sidan stadigt och hålla kroppen balanserad.
  • Flytta skrivhanden från vänster till höger när du skriver.

 

 

Korrekt kroppspositionering 

Bra hållning för att skriva bra kan inte uppnås på några dagar. Under hela sin tid i förskolan måste barn först lära sig att förstå vad som kallas «kroppsuppfattning». De tränar på att identifiera olika delar av kroppen för att styra rörelser och rumsuppfattning, upp, ner, vänster till höger, etc. och lär sig att röra armen separat från kroppen, justera objekt, spåra linjer och kurvor med ett finger, att förstå vad som menas med horisontellt och vertikalt.

Vidare måste barnet anta rätt kroppsställning för att skriva, med hjälp i hemmet av dig, om det är möjligt. Få ditt barn att sitta på en stol av lämplig storlek med fötterna platt på marken, på en väl upplyst plats, med knäna under lårhöjd, ryggen rak och lutande något framåt. Armbågar och underarmar ska vara fria att röra sig lätt. Den icke-skrivande armen kan användas som stöd så länge ryggen förblir rak. Alla muskler i handen ska vara i vila med underarmen förlängd naturligt utan att vara böjd eller vriden.