Pagina Privéleven

Pagina Privéleven

Door de mededeling van u betreffende persoonlijke gegevens, verleent u degene die voor verwerking ervan verantwoordelijk is, toestemming voor het verzamelen en de verwerking van deze gegevens.

 

1.Gebruik van de verzamelde persoonsgegevens

  • De website eerbiedigt de Franse wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en is in overeenstemming met de Europese richtlijn

    U kunt u tevens ertegen verzetten te worden opgenomen in een bestand of weigeren dat u betreffende gegevens worden medegedeeld aan derden. Ook heeft u het recht op informatie inzake het gebruik dat wordt gemaakt van de persoonsgegevens die u betreffen.  U kunt de deze aangehaalde rechten uitoefenen door contact op te nemen met:

Service Communication, Société BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – France

  • U kan worden verzocht om ons uit vrije wil persoonsgegevens te verstrekken zoals uw naam, adres, geslacht, leeftijd, foto en e-mailadres, alsmede die van uw kinderen. Deze gegevens zijn noodzakelijk om ons in staat te stellen op onze website een persoonlijke ruimte voor u in te richten, te reageren op uw commentaar of verzoek om inlichtingen en u in staat te stellen deel te nemen aan prijsvragen en aanbiedingen die op de website worden georganiseerd.  

  • Indien u deze gegevens niet mededeelt, kunt u niet profiteren van bepaalde diensten die op onze website worden aangeboden. Let er wel op dat het niet onze bedoeling is, u uit eigen beweging e-mails te sturen, dat wil zeggen zonder dat u ons om antwoord heeft gevraagd of dat u zich heeft ingeschreven voor een van onze nieuwsbrieven.

     

2. Gebruik van verzamelde niet-persoonlijke gegevens; Platforms van derden

Onze website maakt gebruik van elementen van derden, zoals Google Analytics voor de statistische analyse en Facebook met zijn knoppen “like” en “share”. Wij kunnen deze onpersoonlijke technische gegevens mogelijk verzamelen met behulp van cookies of andere technologieën van platforms van derden, zoals degene die in deze paragraaf staan vermeld. De technische gegevens kunnen uw IP-adres, de wijze waarop u door de website beweegt, uw exploitatiesysteem en andere niet-persoonlijke gegevens omvatten. Wanneer u interactief bent op de website door de “like” of “share” functies van platforms van derden te gebruiken (Facebook), kunnen dezen uw handeling vastleggen. Deze platforms hebben hun eigen beleid voor persoonsgegevens, waaruit het gebruik van de verzamelde gegevens blijkt.  

 

3. Verspreiding van persoonlijke informatie aan derden

  • Wij behouden ons het recht voor om de verzamelde persoonsgegevens ter beschikking te stellen van onze dienstverleners, zoals onze webhosters, zodat zij de aanbiedingen kunnen beheren of kunnen reageren op verzoeken om diensten. Ook behouden wij ons het recht voor om de verzamelde, hierboven beschreven persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk bekend te maken aan derden die niet tot onze onderneming behoren, maar die tot taak hebben de in dit beleid beschreven diensten uit onze naam te verrichten, of ons bij te staan bij het verrichten van die diensten.

  • De dienstverrichters kunnen de informatie die nodig is voor hun dienstverrichting bewaren, maar zij hebben geen toestemming deze gegevens in het kader van hun marketing, of om een andere reden, te gebruiken of openbaar te maken, tenzij zij hiervoor voorafgaand uw toestemming hebben verkregen. Wanneer wij uw persoonsgegevens bekend maken aan derden, eisen wij dat zij maatregelen voor gegevensbescherming hebben getroffen die ons beleid alsook de geldende wetgeving eerbiedigen.

 

4. Geheimhouding van informatie die is verstrekt door minderjarigen

De website is bestemd voor een publiek van volwassenen die liefhebber zijn van pennen, scheermesjes en aanstekers.  

Ofschoon onze website kan worden bezocht door een publiek van alle leeftijden, verzamelen wij niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Indien u de ouder of de wettelijk voogd bent van een minderjarige die ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen om deze persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

5. Do Not Track

Wij oefenen geen activiteiten uit die bekend staan als “advertenties op basis van gedrag”.  Wij volgen uw activiteit op andere websites dus standaard niet. Bepaalde browsers hebben een zogenaamde “do not track” functionaliteit beschikbaar gesteld, waarmee u websites kunt aangeven dat u niet wenst te worden gevolgd. Deze functionaliteit is niet overal op dezelfde wijze geactiveerd: onze website is op dit moment niet geconfigureerd om op dit signaal te reageren.