Cookies

COOKIES

1. Het gebruik van Cookies door deze website

 • Net als andere websites, kunnen wij ertoe overgaan om diverse cookies op uw terminal te plaatsen, teneinde de gegevens over het gebruik van deze website te verzamelen en te registreren. De cookies zijn dusdanig ontworpen dat zij ons helpen u te herkennen als een terugkerende gebruiker van de website. Zo kunnen wij u de meest geschikte en aan uw profiel aangepaste service bieden en uw nieuwe bezoek aan de website voor u dus prettiger maken.
 • De cookies die wij gebruiken kunnen geen persoonsgegevens van uw harddisk halen waarmee u anders dan in de vorm van cookies kan worden geïdentificeerd, noch computervirussen overbrengen. Met de cookies kunnen wij bijvoorbeeld

- statistieken en de bezoekers- en gebruiksaantallen van de verschillende onderdelen van onze website vaststellen (rubrieken en bekeken content, volgorde van het bezoek) waarmee wij het nut en de ergonomie van onze diensten kunnen verbeteren; hiertoe kunnen we gebruik maken van Google Analytics of enige andere soortgelijke analysetool. De verzamelde informatie wordt samengevoegd en kan iemand niet individueel aanwijzen. Voor meer informatie over Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

- de presentatie van onze website aanpassen aan de voorkeuren in de presentatie van uw terminal (gebruikte taal, schermresolutie, gebruikt besturingssysteem enz.) wanneer u onze website bezoekt, afhankelijk van het materiaal en de software voor het beeld op, of aflezen van uw terminal;

- de homepages individueel aanpassen door het opslaan van de voorkeuren die u kunt aangeven bij een eerder bezoek aan onze website.  

- veiligheidsmaatregelen nemen, bijvoorbeeld wanneer u wordt gevraagd na verloop van een bepaalde tijd opnieuw verbinding tot stand te brengen met een bepaalde inhoud of een bepaalde service

- dan wel vaststellen welke rubrieken van de site u heeft bezocht, de ontwikkeling van uw voorkeuren bijhouden, of zien hoe u door onze webpages gaat.  

- de advertenties die op uw terminal in onze advertentieruimtes verschijnen aanpassen aan de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt

- de informatie van een formulier dat u op onze website heeft ingevuld opslaan, zodat u toegang heeft tot gereserveerde en persoonlijke delen van onze website (uw account)

 

Wij gebruiken de cookies enkel om de informatie te verzamelen die in dit Handvest staat vermeld en op geen enkele wijze om persoonlijke informatie of gegevens op naam te verzamelen die u zonder uw instemming kunnen identificeren.

U kunt zelf de cookies beheren met behulp van de middelen die hieronder staan beschreven. U zult dan echter waarschijnlijk wel moeilijkheden ondervinden bij het bezoek aan deze website.

 • U kunt met name uw browser zodanig configureren dat cookies op uw terminal worden opgeslagen, dan wel juist- systematisch of afhankelijk van de afzender - worden geweigerd. U kuntuw browser ook dusdanig configureren dat u in speciale gevallen wordt voorgesteld om de cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie op uw terminal kan worden opgeslagen.

  Iedere browser wordt anders geconfigureerd. De beschrijving daarvan staat in het hulpmenu van uw browser.

 • Wat de cookies "Flash"© van "Adobe Flash Player"™ betreft, deze worden beheerd via een andere interface dan diegene van uw browsersoftware. "Adobe Flash Player"™ is een applicatie waarmee snel dynamische inhoud kan worden ontwikkeld met de programmeertaal "Flash". Flash (en soortgelijke applicaties) slaat de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze inhoud op dankzij een technologie die veel op die van cookies lijkt. Voor zover uw terminal de met Flash ontwikkelde inhoud kan visualiseren, wordt u verzocht om uw beheertools van de Flash cookies direct via de website  http://www.adobe.com/fr/ te gebruiken.  

 • Tot slot kunt u naar de website http://www.youronlinechoices.com/ gaan, die is gemaakt door beroepsverenigingen en de instructies volgen die door deze website worden gegeven om u te helpen bij het controleren, toestemming geven voor, of blokkeren van cookies op uw terminal.    

2. De Cookies die op onze website door derden worden uitgegeven

 • Voor het uitgeven en gebruik van cookies door derden geldt het beleid voor privacybescherming van deze derden.  
 • Wij kunnen in onze website van derden afkomstige applicaties opnemen, waarmee u de inhoud van onze website kunt delen met anderen of anderen in kennis kunt stellen van uw bezoek aan de website of van uw mening over de inhoud ervan.  Dit is met name het geval met de  knoppen "Delen" en "Vind ik leuk", die afkomstig zijn van de sociale media als Facebook "Twitter", LinkedIn", "Viadeo", enz.
 • De sociale media die een dergelijke applicatie leveren, kunnen u met behulp van een dergelijke knop identificeren, zelfs als u hiervan geen gebruik heeft gemaakt bij uw bezoek aan onze website. Een dergelijke applicatie kan de betreffende sociale media namelijk in staat stellen uw surfgedrag op onze website te volgen, louter omdat uw account bij de betreffende sociale media was geactiveerd op uw terminal (open sessie) terwijl u onze website bezocht.  
 • Wij hebben geen enkele controle over het proces dat door de sociale netwerken wordt gebruikt om gegevens over uw surfgedrag op onze website te verzamelen die samenhangen met de persoonsgegevens waarover zij beschikken.  Wij roepen u op om het beleid inzake de privacybescherming van deze sociale netwerken te raadplegen, teneinde kennis te nemen van het uiteindelijke gebruiksdoel, met name op advertentiegebied, van de surfgegevens die zij dankzij deze knoppen kunnen verzamelen. Dit beleid op het gebied van privacybescherming moet u met name in staat stellen uw keuzes in te stellen op deze sociale netwerken, meer bepaald door de instelling van uw gebruikersaccounts bij elk van deze netwerken.