YKSITYISYYS

YKSITYISYYS

BIC Group (”BIC”) saattaa päivittää tätä tietosuojalausuntoa aika ajoin päivittämällä tätä ilmoitusta. Siksi pyydämme käymään verkkosivustollamme säännöllisesti ja lukemaan tietosuojalausuntomme.

Käsittelystä on vastuussa  BIC-yhtiö, jonka päämaja sijaitsee osoitteessa 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex Ranska.

1. Tietosuojalausunto

  • BIC on sitoutunut suojaamaan käyttäjiensä yksityisyyttä verkossa heidän vieraillessaan verkkosivustollamme. Tämän käytännön tarkoituksena on tiedottaa siitä, mitä tietoja keräämme käyttäjistä ja miten käytämme näitä tietoja, sekä käyttäjien valintamahdollisuuksista tietojen käytön suhteen.
  • Antaessaan itseään koskevia henkilökohtaisia tietoja käyttäjä antaa suostumuksensa käsittelystä vastaavalle taholle kerätä ja käsitellä näitä tietoja.

2. Kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käsittely

  • Sivusto noudattaa Ranskan tietosuojalainsäädäntöä ja se täyttää EU-direktiivin 95/46/EY, joka koskee fyysisten henkilöiden henkilökohtaisten tietojen käsittelyä ja näiden tietojen vapaa liikkumista.  Käyttäjällä on oikeus pyytää nähdä, korjata tai poistaa itseään koskevia tietoja. Käyttäjä voi myös kieltää omien tietojensa liittämisen tiedostoon tai kieltää itseään koskevien tietojen levittämisen ulkopuolisille, käyttäjällä on myös oikeus sada tietää, miten häntä koskevia henkilökohtaisia tietoja käytetään. Käyttäjä voi käyttää tätä oikeutta ottamalla yhteyttä seuraavaan tahoon:

    Service Communication, Société BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – Ranska

  • Käyttäjää pyydetään ilmoittaman meille vapaaehtoisesti henkilökohtaisia tietojaan kuten oman nimensä, osoitteensa, sukupuolensa, ikänsä, valokuvansa ja sähköpostiosoitteensa sekä myös lastensa tietoja. Nämä tiedot ovat tarpeen, jotta voimme yksilöllistää käyttäjän oman tilan sivustolla, vastata käyttäjän kommentteihin tai tietopyyntöihin ja sallia käyttäjän osallistua sivuston järjestämiin kilpailuihin tai käyttää hyväkseen sen tarjouksia.
  • Jos käyttäjä ei ilmoita näitä tietoja, hän ei voi käyttää hyväkseen tiettyjä näillä sivuilla tarjottuja palveluita. Huomaa, että tarkoituksemme ei ole lähettää käyttäjälle sähköposteja spontaanisti pyytämättä käyttäjältä lupaa tai ilman, että käyttäjä olisi tilannut jonkin uutiskirjeemme.

3. Kerättyjen henkilökohtaisten tietojen käyttö, ulkopuoliset sivustot

Meidän sivuillamme käytetään ulkopuolisten sivustojen elementtejä, kuten Google Analytics, analysoimaan sivuston tilastoja, sekä Facebookin valitsimia ”suosittele” ja ”jaa”.  Me voimme kerätä muita kuin henkilökohtaisia teknisiä tietoja evästetiedostojen tai muiden ulkopuolisten tässä kappaleessa mainittujen sivustojen vastaavien teknikoiden avulla. Tekniset tiedot voivat sisältää käyttäjän IP-osoitteen, selausreitin, käyttöjärjestelmän ja muita ei-henkilökohtaisia tietoja. Kun käyttäjä käyttää sellaisia ulkopuolisten sivustojen (Facebook), toimintoja, kuten ”suosittele” tai ”jaa”, ne voivat rekisteröidä käyttäjän toimintaa. Näillä sivustoilla on omat tietosuojamenettelynsä, joista käyttäjälle kerrotaan, kun kerättyjä tietoja käytetään.   

4. Linkit muille verkkosivustoille tai muilta verkkosivustoilta.

Sivusto saattaa sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. BIC ei voi vaikuttaa näiden verkkosivustojen tietosuojakäytäntöihin eikä ota mitään vastuuta niistä. Kehotamme tutustumaan tietosuojakäytäntöihin jokaisella verkkosivustolla, jolla vierailet.

5. Henkilökohtaisten tietojen levittäminen ulkopuolisille

  • Me varaamme oikeuden antaa palvelutarjoajillemme keräämiämme henkilökohtaisia tietoja, kuten Internet-majoituksen tarjoajillemme, jotta he voivat hoitaa tarjousten tekoa tai vastata palvelupyyntöihin.  Me varaamme myös oikeuden julkistaa yllä kuvattuja kerättyjä henkilökohtaisia tietoja kokonaan tai osittain ulkopuolisille, jotka eivät ole suoraan yhteydessä meihin, mutta joiden tehtävä on tarjota tässä asiakirjassa kuvattuja palveluita meidän nimissämme tai auttaa meitä tällaisten palveluiden tarjoamisessa. 
  • Palveluntarjoajat voivat säilyttää tietoja, joita he tarvitsevat tarjotakseen palveluita, muta heillä ei ole oikeutta käyttää tai levittää tietoja mainintatarkoituksissa tai muihin tarkoituksiin ilman käyttäjän etukäteen antamaa lupaa.   Kun me levitämme käyttäjän tietoja ulkopuolisille, me edellytämme, että näillä tahoilla on käytössä meidän tietosuojamenettelyämme vastaavat menetelmät ja he noudattavat voimassa olevan lain määräyksiä.

6. Alaikäisten käyttäjien tietojen suojaus

Tämän web-sivusto on tarkoitettu aikuiskäyttäjille, jotka ovat kiinnostuneet kynistä, parranajovälineistä ja savukkeensytyttimistä. Vaikka kaikenikäiset käyttäjät voivat käydä web-sivuillamme, me emme kerää tietoisesti alaikäisten tietoja ilman heidän lainmukaisen holhoojansa suostumusta.  Alaikäisen henkilön vanhempi tai holhooja voi halutessaan pyytää meitä poistamaan alaikäisen henkilön meille antamia henkilökohtaisia tietoja.

7. Do Not Track

Me emme osallistu toimintaan, jota kutsutaan yleisesti nimellä käyttäytymismainonta, emmekä me normaalisti seuraa käyttäjän toimintaa muilla Internet-sivustoilla.  Jotkin selaimet ovat ottaneet käyttöön toiminnon, jota kutsutaan nimellä ”do not track” (älä seuraa).  Sen avulla käyttäjä voi ilmoittaa käymillään sivuilla, että hän ei halua, että häntä seurataan. Tämä toiminto ei ole aina aktivoitunut eikä meidän sivustomme nyt ole konfiguroitu reagoimaan tähän signaaliin.