EVÄSTEET

EVÄSTEET

1. Tämän sivuston käyttämät evästetiedostot

  • Kuten monet muutkin Internet-sivustot, me voimme asentaa käyttäjän päätelaitteelle erilaisia "evästetiedostoja" kerätäksemme ja tallentaaksemme tietoja, jotka koskevat näiden sivustojen käyttöä.
  • Evästetiedostot on suunniteltu auttamaan meitä tunnistamaan käyttäjän sivuilla aikaisemmin käyneeksi käyttäjäksi voidaksemme tarjota käyttäjän profiilin mukaan valikoituja ja sovitettuja palveluita ja voidaksemme näin lisätä sivustolla käynnin suomaa iloa.
  • Käyttämiämme evästetiedostoja ei voi käyttää hankimaan henkilökohtaisia tietoja kovalevyltä muuten kuin evästetiedostojen muodossa tai levittämään tietokoneviruksia. Evästetiedostojen avulla me voimme tehdä muun muassa seuraavia seikkoja: 

− Me voimme laatia tilastoja ja sivuston eri osien käyttö- ja käyntimäärien laskelmia (osastot ja sisällöt, joita on katsottu tai käytetty), näin me voimme tehdä palveluistamme kiinnostavampia ja ergonomisempia. Tässä tarkoituksessa me voimme käyttää Google Analytics -sovellusta tai muita vastaavia analyysivälineitä. Tietojen kerääminen on hyväksyttyä eikä sen avulla voi tunnistaa henkilöitä. Jos käyttäjä kaipaa lisätietoja Google Analytics -järjestelmästä, hänen tulee katso sivuja: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
− Käyttäjän käydessä sivustollamme me voimme muokata sivustomme ulkomuotoa käyttäjän päätelaitteen näytön mukaan (käytetty kieli, näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmä jne.) sekä käyttäjän materiaalin ja päätelaitteen näyttö- tai lukuohjelmien mukaan. 
− Me voimme yksilöllistää aloitussivua tallentamalla käyttäjän valinnat, jotka ovat tulleet esille sivuston edellisen käyttökerran aikana.
− Me voimme soveltaa turvallisuusmenettelytapoja esimerkiksi silloin, kun käyttäjää pyydetään kirjautumaan uudestaan tiettyyn sisältöön tai palveluun tietyn aikarajan umpeuduttua.
− Me voimme tunnistaa sivuston osat, joilla kävijä on käynyt, seurata kävijän mieltymysten kehittymistä tai liikkumista sivustollamme.
− Me voimme soveltaa päätteen esittämää mainossisältöä käyttäjän antamien henkilökohtaisten tietojen mukaan.
− Me voimme tallentaa tietoja, jotka käyttäjä on antanut täyttäessään lomakkeen, jonka avulla hän voi päästä sivuston tietyille kävijöille varattuihin osiin (omaan käyttäjätiliin). 

  • Me käytämme evästetiedostoja vain kerätäksemme tässä asiakirjassa mainittuja tietoja eikä missään tapauksessa henkilökohtaisia tietoja tai sellaisia tietoja, joiden avulla käyttäjän voi tunnistaa ilman käyttäjän lupaa. 
  • Käyttäjä voi kieltää evästetiedostojen käytön alla kuvatulla tavalla. On kuitenkin todennäköistä, että näillä sivuilla liikkuminen vaikeutuu.

− Käyttäjä voi konfiguroida selainohjelmansa siten,  että evästetiedostot tallentuvat tai vastaavasti siten, että ne torjutaan järjestelmällisesti säännöllisesti tai riippuen niiden lähettäjästä.
−Käyttäjä voi konfiguroida selainohjelmansa myös siten, että evästetiedostojen tallennusta tai sen hylkäämistä ehdotetaan tapauskohtaisesti ennen kuin evästetiedosto tallentuu päätelaitteelle. Jokaisen selaimen konfiguraatio on erilainen ja se on kuvattu selaimen apuvalikossa.
− "Adobe Flash Player"™ "Flash"© -evästetiedostoja hallitaan muun kuin navigointiohjelman käyttöliittymän kautta."Adobe Flash Player"™ -sovelluksen avulla dynaamista sisältöä voi kehittää nopeasti "Flash"-kielen avulla. Flash (ja muut samantyyppiset sovellukset) tallentavat muistiin sisällön parametrit, valinnat ja käytön evästetiedostojen kaltaisen teknologian avulla. Jos käyttäjän päätelaite voi näyttää Flash-kielellä kehitetty sisältöä, me kehotamme käyttäjää menemään hallintavälineisiin suoraan sivustolta http://www.adobe.com/fi/.
−Käyttäjä voi käydä ammattilaisyhdistysten laatimalla sivustolla www.youronlinechoices.com ja noudattaa sivustolla annettuja ohjeita päätteen evästetiedostojen käsittelemiseksi, sallimiseksi tai kieltämiseksi.

2. Ulkopuolisten tahojen sivustollamme levittämiä evästetiedostoja

  • Ulkopuolisten tahojen levittämiin ja käyttämiin evästetiedostoihin sovelletaan kyseisten tahojen tietosuojamenettelytapoja.
  • Me voimme liittää sivustollemme ulkopuolisten tahojen sovelluksia, joden avulla sivujemme sisältöä voi jakaa muiden kanssa, sivuja voi suositella tai käyttäjä voi ilmaista mielipiteensä sivujen sisällöstä. Tämä koskee erityisesti sellaisia valitsimia kuin "Jaa", "Suosittele", joita sosiaaliset verkot, kuten Facebook "Twitter", LinkedIn", "Viadeo", jne. levittävät.
  • Tällaisia sovellusvalitsimia tarjoavat sosiaaliset verkot voivat tunnistaa käyttäjän niiden perusteella, vaikka käyttäjä ei olisi varsinaisesti käyttänyt näitä valitsimia käydessään sivuillamme.  Tällaisten sovellusvalitsimien avulla sosiaaliset verkot voivat seurata käyttäjän liikkumista sivuilla vain sen perusteella, että kyseinen sosiaalinen verkko on aktivoitunut käyttäjän päätelaitteella (sessio auki) sivustolla käynnin aikana.
  • Me emme voi vaikuttaa sosiaalisten verkkojen menettelytapoihin sivuilla tapahtuvaa navigointia koskevien tietojen osalta, jotka voidaan liittää niiden hallussa oleviin henkilötietoihisi. Me kehotamma sinua tutustumaan näiden sosiaalisten verkkojen tietosuojamenettelyistä, jotta saisit tietää, mihin tarkoituksiin sovellusvalitsimien avulla hankittuja tietoja käytetään, erityisesti mainontaa varten. Näiden tietosuojamenettelytapojen avulla sinun tulee voida esitellä valintoja sosiaalisissa verkossa erityisesti muokkaamalla kunkin sosiaalisen verkon käyttäjätilin parametreja.