ΧΑΡΤΗΣ BIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΧΑΡΤΗΣ BIC ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Όμιλος BIC (εφεξής καλούμενος «BIC») δύναται να αναθεωρεί κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση προστασίας απορρήτου ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Συνεπώς, συνιστάται να επισκέπτεστε τακτικά τις σελίδες μας και να διαβάζετε τη Δήλωση προστασίας απορρήτου μας.

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι η εταιρεία BIC, της οποίας η εταιρική έδρα βρίσκεται  στο 14 rue Jeanne d’Asnières – 92611 Clichy Cedex France.

1. Δήλωση προστασίας απορρήτου

  • Η BIC αναλαμβάνει τη δέσμευση να προστατεύει το ηλεκτρονικό απόρρητό σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τους τύπους πληροφοριών που συλλέγουμε αναφορικά με εσάς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες καθώς και τις επιλογές που έχετε όσον αφορά την από μέρους μας χρήση αυτών των πληροφοριών.
  • Μεταδίδοντας στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα για σας, δίνετε την συγκατάθεσή σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας για την συλλογή και επεξεργασία αυτών των στοιχείων.

2. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί

  • Ο ιστότοπος τηρεί την γαλλική νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, και συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων. Όταν το ζητήσετε, διαθέτετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην εμφάνισή σας σε αρχείο ή να αρνηθείτε την μετάδοση στοιχείων για σας σε σχέση με τρίτους, καθώς και δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την πραγματοποιούμενη χρήση των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα για σας. Μπορείτε να ασκήσετε τα προαναφερθέντα δικαιώματα επικοινωνώντας με το:

    Τμήμα Επικοινωνίας, Εταιρεία BIC, 14 rue Jeanne d'Asnières, 92611 Clichy Cedex – France

  • Μπορεί να σας ζητηθεί να μας μεταδώσετε εκούσια στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα όπως όνομα, διεύθυνση, φύλο, ηλικία, φωτογραφία και διεύθυνση e-mail, καθώς και στοιχεία για τα παιδιά σας. Αυτά τα στοιχεία είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να σας εξατομικεύσουμε χώρο στον ιστότοπό μας, να απαντήσουμε στα σχόλιά σας ή να ζητήσουμε πληροφορίες και να επιτρέψουμε την συμμετοχή σας στα παιχνίδια-διαγωνισμούς και προσφορές που οργανώνονται στον ιστότοπο.
  • Σε περίπτωση μη μετάδοσης αυτών των στοιχείων, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας. Έχετε υπόψη σας ότι δεν έχουμε πρόθεση να σας στείλουμε αυθόρμητα e-mails, δηλαδή χωρίς να έχετε ζητήσει απάντηση εκ μέρους μας ή χωρίς να έχετε γραφτεί σε ένα από τα newsletter μας.

3. Χρήση των προσωπικών δεδομένων που έχουν συλλεχθεί - πλατφόρμα τρίτων

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τρίτα στοιχεία, όπως Google Analytics για την στατιστική ανάλυση του ιστότοπου και του Facebook με τα κουμπιά «like» και «share». Μπορεί να αναγκαστούμε να συλλέξουμε αυτά τα μη προσωπικά τεχνικά δεδομένα με την βοήθεια cookies ή άλλων τεχνολογιών πλατφόρμων τρίτων, όπως αυτές που αναφέρονται σε αυτή την  παράγραφο. Τα τεχνικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν την διεύθυνσή σας IP, την διαδρομή πλοήγησής σας, το σύστημά σας εκμετάλλευσης, και άλλα μη προσωπικά τεχνικά δεδομένα. Όταν αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες «like» ή «share» πλατφόρμων τρίτων (Facebook), οι λειτουργίες αυτές μπορεί να καταχωρήσουν την αλληλεπίδρασή σας. Οι πλατφόρμες αυτές έχουν τις δικές τους πολιτικές για τα προσωπικά δεδομένα και σας ενημερώνουν για την χρήση των συλλεγμένων δεδομένων.

4. Συνδέσεις από ή προς άλλους ιστοτόπους.

Ο ιστότοπος  ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους μετάβασης σε άλλους ιστοτόπους. Η BIC δεν ασκεί έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές απορρήτου που ισχύουν στους εν λόγω ιστοτόπους. Θα πρέπει να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε.

5. Μετάδοση των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

  • Διατηρούμε το δικαίωμα να διαθέτουμε στους προμηθευτές μας υπηρεσιών τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα, στους προμηθευτές μας ιστοστέγασης, προκειμένου να μπορέσουν να χορηγήσουν τις προωθητικές προσφορές ή να ανταποκριθούν στις αιτήσεις υπηρεσίας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταδίδουμε, συνολικά ή εν μέρει, τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, σε τρίτους που δεν είναι μέλη αλλά των οποίων ο ρόλος είναι να πραγματοποιούν τις υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω στο όνομά μας ή να μας βοηθούν στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.
  •  Οι προμηθευτές υπηρεσιών μπορούν να διατηρήσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών, όμως δεν τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να μεταδίδουν τα δεδομένα στο πλαίσιο μάρκετινγκ ή για οιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός αν έχουν προηγουμένως αποκτήσει την συγκατάθεσή σας. Όταν μεταδίδουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτους, απαιτούμε να εφαρμόζονται μέθοδοι προστασίας των προσωπικών δεδομένων τηρώντας την πολιτική μας καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία.

6. Εμπιστευτικότητα των στοιχείων που παρέχονται από ανήλικα παιδιά

Ο ιστότοπος προορίζεται σε κοινό ανηλίκων, λάτρεις των στυλό, των ξυριστικών μηχανών και των αναπτήρων. Μολονότι επισκέπτες όλων των ηλικιών μπορούν να κάνουν πλοήγηση στον ιστότοπό μας, δεν συλλέγουμε ηθελημένα τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την συγκατάθεση του νομίμου εκπροσώπου τους. Αν είστε ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας ανηλίκου που μας έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να σβήσετε τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα.

7. Do Not Track

Δεν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες κοινώς αποκαλούμενες «συμπεριφορική διαφήμιση», και ως εκ τούτου δεν παρακολουθούμε την δραστηριότητά σας σε άλλους ιστότοπους. Ορισμένα προγράμματα πλοήγησης έχουν εγκαταστήσει μία λειτουργία τη λεγόμενη «do not track» η οποία μπορεί να επισημάνει στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ότι δεν επιθυμείτε να σας παρακολουθούν. Η λειτουργία αυτή δεν είναι ομοιόμορφα ενεργοποιημένη και αυτή την στιγμή ο ιστότοπός μας δεν είναι ρυθμισμένος να ανταποκρίνεται σε αυτό το σήμα.