Duurzame ontwikkeling in de klas

WATERCYCLUS - DOCENTENHANDLEIDING

VOORGESTELDE VOLGORDE

    DOWNLOAD   

Het werkblad voor de leerlingen kan worden gebruikt als afsluiting van een les over water en staten, maar het kan ook worden geïntegreerd in de loop van verschillende sessies.

Sessie 1: De waterkringloop

 1.  Bestaande kennis
  • Duur: 1 uur
  • Doel: Toetsing van de kennis van de leerlingen
 2. De watercyclus nabootsen
  • Duur : 30min
  • Doelstelling: De watercyclus begrijpen door een experiment uit te voeren

Sessie 2: De staten van het water

 1. Inventarisatie van kennis
  • Duur : 30min
 2. Bevestigt kennis door ervaring
  • Duur: 1 uur
  • Doel: Bevestiging van watertransformaties

Sessie 3: De watercyclus

 1. Stand van kennis
  • Duur : 40min
 

CYCLUS 2: WATERCYCLUS - LEERLINGENBLAD

    DOWNLOAD   

 1. ACTIVITEIT N°1:  Kleur met kleurpotloden en stiften het landschap hieronder in met de juiste kleuren. Wees voorzichtig, kleur alles in behalve de pijlen!
 2. ACTIVITEIT 2 : Er zijn verschillende omgevingen in het landschap dat je net hebt getekend. Knip de legenda rechthoeken uit om ze op de juiste plaats in de tekening te zetten.
 3. ACTIVITEIT N°3 Je hebt de verschillende elementen van het landschap dat je hebt getekend in de tekening geplaatst. Maar de waterkringloop is ook en vooral de transformatie en circulatie van water! Knip na het lezen van de bijschriften de etiketten uit en leg ze terug op de juiste plaats in de tekening van Activiteit 1.
 4. ACTIVITEIT 4 Tijdens zijn cyclus doorloopt water de vaste, vloeibare en gasvormige toestand. Koppel de juiste labels aan de juiste tekeningen, en vervolgens de juiste labels aan de juiste chemische voorstelling.
 5. ACTIVITEIT N°5 De watermolecule ACTIVITEIT 6 De staten van het water
 6. ACTIVITEIT 7 De huishoudelijke watercyclus
 7. ACTIVITEIT #8 Na het lezen van de bijschriften, zet je de onderdelen met hun nummers op de juiste plaats in de tekening in activiteit 7. ACTIVITEIT 9 Na dit werk over de twee soorten watercyclus, wat denk je dat je moet onthouden over de watercyclus?

BIODIVERSITEIT - DOCENTENHANDLEIDING

VOORGESTELDE VOLGORDE

    DOWNLOAD   

Het leerlingenblad kan worden gebruikt als afsluiting van een werk over biodiversiteit om de verwerving van vaardigheden op een speelse manier te controleren, en kan worden geïntegreerd in verschillende werksessies volgens de hieronder voorgestelde volgorde.

 • Sessie 1: Het "concept
  • Voer activiteit nr. 1 in het boekje uit.
 • Sessie 2: Vertrouwd karakter
  • Duur: 2 sessies van 1 uur
  • Doel: het concept koppelen aan een realiteit
 • Sessie 3: Bedreigde biodiversiteit
  • Duur: 2 sessies van 45 minuten
  • Doel: inzicht krijgen in de bedreigingen
 • Sessie 4: Biodiversiteitsdiensten
  • Duur: 45 minuten
  • Doel: beseffen dat we biodiversiteit nodig hebben om te leven
 • Sessie 5: Biodiversiteitsdiensten (2)
  • Duur: 45 minuten
 • Sessie 6: Verscheidenheid in biodiversiteit
  • Duur: 1 uur
  • Doelstelling: diversiteit op het bord!

Educatieve uitbreiding

 • Maak een "biodiversiteitskaart" van een bepaald gebied met een lijst van de soorten en hun plaats in het milieu, alsook van hun onderlinge relaties.
 • Onderwijsproject: aanleg van een kleine groentetuin in de school

CYCLUS 3: BIODIVERSITEIT - LEERLINGENBLAD

    DOWNLOAD   

 • ACTIVITEIT 1:  kleur de verschillende elementen van de tekening
 • ACTIVITEIT N°2: Biodiversiteit is overal om je heen, in al het leven!
 • ACTIVITEIT N°3 : De diversiteit van levende wezens is absoluut ongelooflijk! Maar sommige soorten zijn nu bedreigd of zelfs uitgestorven.
 • ACTIVITEIT N°4 : Laten we wat onderzoek doen! Waarom zijn deze dieren bedreigd en zelfs uitgestorven?
 • ACTIVITEIT N°5 : Biodiversiteit levert ons elke dag buitengewone diensten, zonder welke wij niet zouden kunnen leven.
 • ACTIVITEIT N°6 : Bestuiving is een van de ecosysteemdiensten die door biodiversiteit worden geleverd, d.w.z. dat zij bijdraagt tot de instandhouding van een ecosysteem door de voortplanting van planten te vergemakkelijken.
 • ACTIVITEIT N°7 : Vervang op basis van uw lezing van de tekst de pijlen op de tekening.
 • ACTIVITEIT N°8 : Er zijn veel verrassingen in de natuur!
 • ACTIVITEIT N°9 : Eerst, teken en beschrijf de wortel zoals je hem herinnert

CYCLUS 1 : INKLEUREN

    DOWNLOAD   

 • ACTIVITEIT 1:  Kleur het fruit en de groenten, omcirkel de "A" in rood en de "l" in blauw.
 • ACTIVITEIT N°2 : Kleur het bos