BIC® & TERRACYCLE

BIC & TERRACYCLE PRIKUPLJAJU UPOTREBLJENI PRIBOR ZA PISANJE!

BIC, zajedno sa TerraCycle, je 2011. pokrenuo program reciklaže svog upotrebljenog pribora za pisanje, bez obzira na to da li je u pitanju BIC®-ov brend, kako bi ih pretvorili u nove, upotrebljive proizvode, kao što su držači za olovke. Ovaj program omogućava svakoj školi, udruženju ili kompaniji koja želi da učestvuje da slobodno i na dobrovoljnoj bazi pokrene prikupljanje u okviru svoje organizacije.

Ova inicijativa nije samo način da se podigne svest i učini odgovorno delo za životnu sredinu, već je to takođe i dobrotvorni gest, jer se 0.02 evra po komadu pribora za pisanje donira dobrotvornoj ustanovi po izboru tima koji prikuplja, a u slučaju škole, novac može biti doniran direktno kako bi se finansirao obrazovni projekat.

Saradnja sa BIC-om i TerraCycle je jednostavna: volonteri koji bi želeli da počnu sa prikupljanjem treba da se registruju na TerraCycle satju, gde mogu da skinu reklamni materijal kojim će se služiti na mestima za prikupljanje (posteri, potvrde o plaćenim pošiljkama i slično).